Παρασκευή, Νοεμβρίου 27, 2015

Διαφώτιση ή Illumination και ο κώδων του κινδύνου...

Αποτέλεσμα εικόνας για illumination
Βασικό εργαλείο έκφρασης της “Νέας Εποχής” αποτελούν οι ενεργειακές “θεραπείες”, που θεωρητικά και ουσιαστικά μεταλαμπαδεύουν «ζωτική» ενέργεια «αγνώστου προελεύσεως» από το ένα υποκείμενο στο άλλο…
δυστυχώς τέτοιου τύπου τεχνικές έχουν εισέλθει ψευδοεπιστημονικά θα έλεγα εγώ αποκτώντας ένα επιστημονικοφανές περίβλημα και στον κλάδο της ψυχολογίας….
Συνήθως οι μυημένοι σε τέτοιου τύπου τεχνικές δηλώνουν ότι δεν υπάρχει καμία σχέση με οποιαδήποτε θρησκεία. Φυσικά και πρόκειται για το μέγιστο και καλά κρυμμένο ηθελημένο ψέμα που τους έχει διδαχθεί καθώς είναι έκδηλο το θρησκευτικό, το νεοεποχίτικο καί αποκρυφιστικο στοιχείο.